Ubytování hostů

Pokud není domluveno jinak je možné od 16:00 – 20:00 hod.

Při příjezdu předložte k zápisu do knihy hostů doklady (pasy,občanské průkazy).

Poté obdržíte klíče od pokoje, hlavního vchodu a na přání od úschovny kol.

V den odjezdu je nutné uvolnit pokoje do 10.00 hodin.

Dodržování nočního klidu

Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 do 6:00. Toto se nevztahuje na prostory hospůdky.

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí Vás žádáme, aby jste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji. Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, nastavte regulátory teploty na radiátorech dle potřeby.

Větrejte krátkodobě, za účelem výměny vzduchu v místnosti.

Nenechávejte v letním období otevřená okna, jestliže opouštíte dlouhodobě budovu penzionu.

Poškozování vybavení penzionu

Je zakázáno poškozovat vybavení penzionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí.

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku

Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.

Majetek ubytovaných je pojištěn pro odcizení pouze při překonání překážek.

Zamykejte proto VŽDY svůj pokoj, hlavní vchod a úschovnu kol.

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru.

Toto platí i v prostorách celého areálu penzionu, hospůdky, letní terasy a dětského hřiště.

Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.

Ostatní

Snídaně se podávají v hospůdce 8:00 - 9:30 hod.

Kola lze uschovat na požádání ve garáži u penzionu.

Přísný zákaz kouření a požívání svíček na pokojích. Kouřit lze pouze na místech k tomu určených.

Na pokojích (vyjma Apartmá) se nedoporučuje používat el. spotřebiče s větším příkonem (rychlovar. konvice, vařiče, přímotopy,..aj.) z důvodu nového rozvodu el. instalace se slabšími světelnými pokoj. jističi. V případě, že požíváním těchto spotřebičů bude el.instalace poškozena, hradí náklady s opravou viník, zjištěný podle příslušného pokojového jističe.

Výměna ložního prádla se provádí 1x týdně při pobytu delším než 7dní, výměna ručníků, koše, toal. papíru na požádání.

Praní a sušení na radiátorech většího množství osobního prádla v pokojích není přípustné.

K parkování je vám k dispozici parkoviště vedle pensionu.

Vjíždět autem do objektu je zakázáno bez předchozí dohody s provozovatelem areálu.

Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu.

Je nepřípustné ponechávat vaše domácí mazlíčky bez dohledu na pokojích!


Vážení hosté, dodržováním výše uvedených pravidel Vás nechceme zatěžovat, ale snažíme se o to, aby každý host včetně Vás u nás mohl strávit nerušenou dovolenou podle svých představ. Děkujeme za pochopení.

Kontakt


info@cernodolskymlyn.cz


+420 602 145 680
+420 736 481 379


Černodolský mlýn
Chotiměř 48, Oparno

/cernodolskymlynVaše svatba

Nabízíme Vám ideální místo pro uspořádání romantické svatby.
Bowling

Navštivte naše bowlingové centrum v Lovosicích.